Suomen suurin kahvitalo Paulig on aloittanut yhteistyön CHEPin kanssa. Yhteistyön myötä Paulig siirtyy käyttämään uudelleenkäytettäviä, poolattuja ja hiilineutraaleja CHEP-lavoja ja mukauttaa toimitusketjuaan vastaamaan kuluttajien muuttuvia makutottumuksia. Sopimus kattaa vuositasolla yhteensä noin 150 000 vartti- ja puolilavaa.

Kahvintuotanto alttiina ilmastonmuutokselle

 Pauligin vuonna 2009 Vuosaareen rakennetun uuden paahtimon sijainti on tarkkaan valittu. Paulig paahtaa vuodessa 50 miljoonaa kiloa kahvia ja paahtimon sijoittuminen sataman läheisyyteen palvelee tavoitetta pienentää kuljetuksista aiheutuvia päästöjä.

”Kestävä kehitys on keskeisin lähtökohta toimitusketjumme suunnittelussa. Esimerkiksi kahvin alkuperämaissa tuemme viljelijöitä sopeutumaan ilmastonmuutokseen ja kehitämme yhteisöjä kuunnellen heidän toiveitaan. Toimitusketjun lopussa, kun kahvit ovat matkalla kauppoihin, korostuu puolestaan kuljetuksista aiheutuvien päästöjen ja pakkausjätteen vähentäminen. CHEPin kiertotaloudenmukainen palvelumalli sopii juuri siksi hyvin Pauligille”, kertoo Pauligin logistiikka- ja suunnittelupäällikkö Terhi Liukkonen.

Kahvintuotanto on erityisen altis ilmaston muutokselle, sillä esimerkiksi poikkeukselliset sateet vaikuttavat kahvin laatuun. Ilmastonmuutos tuo jo nyt haasteita kahvin hankintaan, ja siksi Paulig on kokenut tärkeäksi panostaa ympäristöystävällisyyteen kahvin kaikissa vaiheissa, aina pavusta kuppiin saakka. Yhtiön tavoitteena on myös, että kaikki Pauligin ostama kahvi tulee vuoteen 2018 mennessä vastuulliseksi varmennetuista lähteistä.

”Pauligin käytössä on nyt markkinoiden ympäristöystävällisin lavapooli. Hankimme kaiken käyttämämme puutavaran FCS- ja PEFC-sertifioiduista lähteistä. Kaikki CHEP-tuotteet tarkistetaan ja korjataan käytön jälkeen, joten pakkaukset pysyvät käytössä helposti kymmenen vuotta. Varttilavamme ovat täysin hiilineutraaleja, ja jatkuvan korjaamisen vuoksi muistakin tuotteistamme aiheutuu vain murto-osa siitä pakkausjätteestä, jota valkoisista kerta- ja vaihtolavoista syntyy”, kertoo CHEP Suomen johtaja Mia Frölander-Ulf.

Kahvipaketit matkaavat varttilavalla tehtaalta kauppaan.

Makutottumusten muutokset heijastuvat kaupan logistiikkaan

Suomessa kahvilogistiikan haasteina ovat kysynnän vaihtelut ja kuluttajien makutottumusten aiempaa nopeammat muutokset. Esimerkiksi tummapaahtoisten kahvien kasvava suosio heijastaa myös kaupan alan logistiikan suurempaa muutosta.

”Kuluttajien käyttäytyminen on yksilöllisempää, mikä lisää erilaisten tuotteiden kysyntää. Tuotevalikoiman kasvaessa yksittäisten tuotteiden toimituserät pienenevät, vaikka kokonaismyynti kehittyykin positiivisesti. Monet elintarvikealan yrityksen joutuvat nyt pohtimaan, miten logistiikka mukautuu uuteen tilanteeseen, ilman että toimitusten kustannukset kasvavat”, Liukkonen selventää kaupan logistiikassa tapahtuvaa muutosta.

CHEP-yhteistyön myötä Paulig on pystynyt mukautumaan nopeasti muuttuneeseen markkinatilanteeseen. Tuotannossa erityisesti ketterien varttilavojen osuus on kasvanut, mikä on ollut tapa mukauttaa tuotantoa uuteen markkinatilanteeseen. CHEP-lavat soveltuvat erinomaisesti automatisoituihin varastoihin, ja yhtiö tarjoaa Pauligille mahdollisuuden seurata ja muuttaa toimituksia reaaliaikaisesti kalustonhallintaohjelmiston kautta.

”Kun käytämme ketteriä CHEP-vartti- ja puolilavoja, kahvituotteemme kiertävät kaupassa nopeammin, mutta samalla hyllyttämiseen ja pakkaamiseen kuluva aika vähenee. Kuluttajalle logistiikan tehokkuus näkyy kahvin tuoreutena, laajana tuotevalikoimana ja kilpailukykyisinä hintoina”, Liukkonen päättää.